Väärtused

Missioon

Meie eesmärgiks on ehitada oma klientide ootustele ja vajadustele vastavaid hooneid ning rajatisi.

Visioon

Meie visiooniks on pakkuda klientidele alati usaldusväärseid ja kvaliteetseid lahendusi.

Väärtused

Kvaliteet

Pakume klientidele madalate kogukuludega terviklahendusi
Väärtustame oma töötajaid
Oleme professionaalsed ehitajad - hindame kvaliteeti ja erialast professionaalsust

Usaldusväärsus

Anname tellijatele realistlikke lubadusi ja peame neist kinni.
Tegutseme avatult ja läbipaistvalt
Seisame ehitusala heade tavade järgimise eest

Initsiatiivikus ja innovatiivsus

Oleme uuendusmeelsed ja avatud uutele lahendustele 
Oleme tulemusele orienteeritudAvatud uutele väljakutsetele