Sõjaväeosa kergseinte, ventkambri, kaldlagede ja akustilise lae ehitus, Puiestee 112c, Tartu

AS Cleanaway riietusruumide remont, Tähe 108, Tartu

Kergseinte ehitus Premium Mototrsi esindushoones Tallinnas

Kaitseliidu Harju Maleva piirdeaed tüüp D ja E